Links and information about places in the photos. 
Lidhje dhe informacion në lidhje me vendet në foto.
Teto Ollga statue / Statuja Teto Ollga
Teto Ollga statue / Statuja Teto Ollga
Tushemisht
Tushemisht
Shtepia e Vjeter
Shtepia e Vjeter
Shtepia e Vjeter
Shtepia e Vjeter
Orthodox Church / Kishë e Tushemisht
Orthodox Church / Kishë e Tushemisht
Orthodox Church / Kishë e Tushemisht
Orthodox Church / Kishë e Tushemisht
Orthodox Church / Kishë e Tushemisht
Orthodox Church / Kishë e Tushemisht
Orthodox Church / Kishë e Tushemisht
Orthodox Church / Kishë e Tushemisht
Orthodox Church / Kishë e Tushemisht
Orthodox Church / Kishë e Tushemisht
Orthodox Church / Kishë e Tushemisht
Orthodox Church / Kishë e Tushemisht
Chair on the top of the hill! /  Karrige në majë të kodrës!
Chair on the top of the hill! / Karrige në majë të kodrës!
Snowy Egret?
Snowy Egret?
Tushemisht
Tushemisht

You may also like

Back to Top