Here you will find all of the stories and updates I publish on Medium with respect to my relocation to Albania. I write about other topics on the platform as well. You may read two articles per month free or unlimited for $5 USD/month. This includes all of the content on Medium, not just mine. Should you sign up via this link, I will receive a portion of your monthly subscription. Thank-you!
*
Këtu do të gjeni të gjitha tregimet dhe azhurnimet që botoj në Medium në lidhje me zhvendosjen time në Shqipëri. Unë shkruaj edhe për tema të tjera në platformë gjithashtu. Ju mund të lexoni dy artikuj në muaj falas ose të pakufizuar për të
5 dollarë në muaj. Kjo përfshin të gjithë përmbajtjen në Medium, jo vetëm e imja. Nëse regjistroheni përmes kësaj lidhjeje, unë do të marrnjë pjesë e pajtimit tuaj mujor. Faleminderit!

Photo composition by the artist

Back to Top