The medieval Prezë Castle overlooks the town of the same name and the Tirana Plain. It was built in the 6th century with additional construction in the 14th-15th centuries.
*
 Kalaja mesjetare Prezë mbikëqyr qytetin me të njëjtin emër dhe Rrafshin Tirana. Ajo u ndërtua në shekullin e 6-të me ndërtim shtesë në shekujt 14-15.

You may also like

Back to Top