In early 2022, I moved to Albania. On this website, I post finished artworks, photographs, videos and stories that document my adventure. I invite you to follow along! If you wish to support my journey, please like, comment and subscribe on social media. It is free and very appreciated. You may also support me by donating on KoFi or pledging monthly on Patreon. Regardless, thank-you for taking an interest and I hope you find an adventure of your own.
*
Në fillim të vitit 2022, u transferova në Shqipëri. Në këtë faqe interneti, unë postoj vepra arti, fotografi, video dhe histori që dokumentojnë aventurën time. Ju ftoj të ndiqni së bashku! Nëse dëshironi të mbështesni udhëtimin tim, ju lutemi, komentoni dhe pajtohuni në mediat sociale. Është falas dhe shumë e vlerësuar. Ju gjithashtu mund të më mbështesni duke dhuruar KoFi ose duke u zotuar çdo muaj në Patreon. Faleminderit për interesimin tuaj dhe shpresoj që dhe ju të gjeni një aventuré tuajën. 

Watch the Video or Listen to the Podcast with Kristin Wilson of Badass Digital Nomads!
Back to Top